Over bewaar als…

illustratie Max Kisman

Digitale informatie is al lang niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het is niet voor te stellen hoe we zonder digitale middelen werken of communiceren. We creëren, bewerken, verzamelen en versturen dagelijks digitale documenten. Een deel willen we ook voor langere termijn beschikbaar houden maar dat gaat niet vanzelf.

Digitale documenten hebben specifieke eigenschappen, waardoor bekende bewaarmethoden, zoals die we voor papier kennen, niet kunnen worden gebruikt. Om digitale informatie te kunnen interpreteren – leesbaar en bewerkbaar te houden – zijn we afhankelijk van hard- en software, veilige opslagmedia, passende kabels en een intacte bitstream. Zodra één van de schakels ontbreekt is een digitaal document verloren.

Het verlies van digitale documenten is om veel redenen niet gewenst. Informatie over digitale duurzaamheid is maar moeilijk te vinden en bewezen strategieën sluiten vaak niet goed aan bij de eigen situatie.

Om digitale documenten langer te kunnen blijven gebruiken moet er vanaf de eerste dag goed voor worden gezorgd. Waar je aan moet denken, welke dingen je zeker moet doen, is beschreven in deze website en de folder die je kunt downloaden in een Nederlandse en een Engelse versie.

Eerste hulp bij Digitaal Archiveren
Het bewaren van digitale documenten vraagt om een andere aanpak dan het bewaren van papier. Dat komt omdat een digitaal bestand bestaat uit een reeks enen en nullen, de bitstream. Die heeft altijd een specifieke combinatie van hard- en software nodig om te kunnen worden geïnterpreteerd. Beschadigingen in de bitstream en snelle technologische ontwikkelingen vormen een bedreiging voor de digitale bestanden. Digitaal archiveren houdt daarom in dat er – naast selecteren, ordenen en beschrijven – speciale maatregelen moeten worden genomen om documenten voor een langere periode bruikbaar te houden.