Weten

Archiveren is niet hetzelfde als het maken van een back-up!

Digitaal archiveren vergt net wat meer inspanning dan het eenvoudig maken van een back-up. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat de juiste combinatie van hard- en software die nodig is om de informatie te lezen en te gebruiken, over een aantal jaren nog beschikbaar is. Bovendien kan de veroudering van opslagmedia leiden tot verval van de bitstream. Elke verandering in de bitstream heeft invloed op de eigenschappen van het digitale document. Te veel foutjes in de reeks enen en nullen maken het document onleesbaar. En opslagmedia heeft niet het eeuwige leven, van de meeste dragers weten we dat ze maar een zeer beperkte levensduur hebben, eerder 5 dan 15 jaar.

Misschien nog belangrijker dan hard- en software zaken, is de rol die hoeveelheid speelt. Digitale kopieën zwerven al gauw op meerdere media rond, en wie weet na na een tijdje nog wat de juiste of de laatste versie is van een document? Hoe vaak gebeurt het dat je tussen tientallen losse bestanden met onduidelijke namen op zoek bent naar die éne versie? Te veel documenten en te weinig informatie over versie, inhoud en formaat zijn misschien wel de grootste bedreigers voor een digitaal archief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *